Mehaničar motornih vozila (dualno)

Školovanje u profilu mehaničar motornih vozila odvija se po obrazovnom modelu sa elementima dualnog obrazovanja. Smatra se da je dualno obrazovanje jedan od glavnih razloga za nisku stopu nezaposlenosti mladih u zemljama u kojima je razvijen ovaj sistem. Obrazovni profil mehaničar motornih vozila razvijen je u okviru projekta nemačko-srpske razvojne saradnje „Reforma srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji“. Uz podršku Vlade Savezne Republike Nemačke projekat sprovode Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ. Tokom školovanja učenici će biti osposobljeni za upravljanje motornim vozilom "B" kategorije.

Organizacija nastave

Jedan deo nastave budućih mehaničara motornih vozila odvija se u školi, a drugi u kompaniji ili autoservisu koji sarađuje sa školom. U školi đaci stiču opšte obrazovanje i stručna teorijska znanja, a prolaze i osnovnu praktičnu obuku, jedan dan nedeljno, tokom prve godine školovanja. Učenje na radnom mestu počinje od druge godine kada učenici/ce obavljaju praktičnu nastavu u kompaniji ili autoservisu i to u drugoj godini dva dana, a u trećoj godini čak tri dana nedeljno.

Kompetencije - znanja, veštine i umenja koje se steknu u toku školovanja

Po završetku školovanja mehaničar motornih vozila će umeti da: dijagnosticira i otklanja neispravnosti na motornom vozilu mehaničkim putem, dijagnosticira i otklanja neispravnosti na motornom vozilu uz pomoć dijagnostičkog uređaja, servisira vozila u eksploaticiji, vrši kontrolu ispravnosti motornih vozila.

Mogućnosti zapošljavanja

U manjim servisnim radionicama, fabrikama, kao i u privatnim radionicama.

Mogućnosti daljnjeg školovanja

Oni koji posle trogodišnjeg školovanja budu imali želju i mogućnosti da nastave sa obrazovanjem imaće priliku da se dokvalifikuju za četvrti stepen i kasnije upišu višu školu ili fakultet.

© Tehnička škola „Ivan Sarić“, 2019
Design by Silvia Bajić