Elektrotehničar informacionih tehnologija

Ovaj obrazovni profil je osmišljen kao svojevrsna modernizacija obrazovnog profila Elektrotehničar računara, pa je u skladu s tim akcenat stavljen na razvoj softverskih tehnologija. Smer je nastao kao rezultat analize potreba za kvalitetnim kadrom iz oblasti računarstva i informatike, uz izradu odgovarajućih kvalitetnih nastavnih planova i programa. Razvoj računarstva i informatike doveo je do toga da se gotovo u svakoj firmi može naći bar nekoliko računara, laptopova ili mobilnih uređaja koji imaju široke mogućnosti, a zaposleni u firmi i potrebu da se ti uređaji povežu kako bi se povećala produktivnost i olakšao rad zaposlenima.

Organizacija nastave

Stručna i praktična znanja su bazirana na matematici (isti program kao i u gimnaziji), na elektronici i intenzivnom učenju engleskog jezika. Učenik u trećem i četvrtom razredu ima mogućnost da odabere izborni predmet u skladu sa svojim ambicijama i interesovanjima. Praktične vežbe se odvijaju u savremeno opremljenim računarskim laboratorijama i multimedijalnim kabinetima. Računari su umreženi i postoji stalna internet konekcija, koja je na raspolaganju učenicima.

Kompetencije - znanja, veštine i umenja koje se steknu u toku školovanja

Izrada softverskih aplikacija, kreiranje, održavanje i upravljanje bazama podataka, izrada statičkih i dinamičkih web stranica, implementacija, održavanje i zaštita informacionih sistema, kreiranje, održavanje, ažuriranje sadržaja i provera sigurnosti platformi za internet servise, programiranje u nekoliko programskih jezika i tehnologija: C/C++, C#, HTML, PHP, Java Script.

Mogućnosti zapošljavanja

U svakom preduzeću, ustanovi, agenciji, banci itd., koje imaju više umreženih računara. U firmama specijalizovanim za razvoj softvera za treća lica. Najzad, mogu da rade kao freelenseri, od kuće, za potrebe mnogih kompanija u svetu, bilo gde da su oni locirani.

Mogućnosti daljnjeg školovanja

Ovako koncipirane osnove omogućuju uspešan nastavak školovanja na visokim školama ili fakultetima, ne samo iz oblasti informacionih tehnologija i računarstva, nego i drugih inženjerskih disciplina.

Tabela IT

Opšteobrazovni i stručni predmeti

Naziv predmeta I razred II razred III razred IV razred
Opšteobrazovni
Srpski jezik i književnost 3 3 3 3
Strani jezik 2 2 2 2
Fizičko vaspitanje 2 2 2 2
Matematika 3 3 3 3
Računarstvo i informatika 2
Istorija 2
Geografija 2
Hemija 2
Likovna kultura 1
Biologija 2
Sociologija sa pravima građana 2
Stručni
Fizika 2 2
Osnove elektrotehnike 4 4
Računarska grafika i multimedija 2
Programiranje 2 4 3 3
Elektronika 4
Veb dizajn 2
Baze podataka 3 3
Računarski sistemi 4
Računarske mreže i Internet servisi 4
Veb programiranje 3 3
Elektronsko poslovanje 3
Zaštita informacionih sitema 3
Programiranje mobilnih uređaja 3
Tehnička dokumentacija 2
Preduzetništvo 2
Praktična nastava 2
Građansko vaspitanje/Verska nastava 1 1 1 1
© Tehnička škola „Ivan Sarić“, 2021
Design by Silvia Bajić