Mašinstvo i obrada metala - školska 2021/2022. godina

Za školsku 2021/2022. godinu planiran je upis u prvi razred:

IV stepen obrazovanja:
- tehničar za robotiku, 30 učenika na srpskom nastavnom jeziku
- tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina, 30 učenika na mađarskom nastavnom jeziku
III stepen obrazovanja:
- bravar – zavarivač (dualno), 15 učenika na srpskom nastavnom jeziku
- industrijski mehaničar (dualno), 15 učenika na srpskom nastavnom jeziku
robotika

Tehničar za robotiku

kompupravljanje

Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina

bravar_zav

Bravar – zavarivač

bravar_zav

Industrijski mehaničar

© Tehnička škola „Ivan Sarić“, 2021
Design by Silvia Bajić