Tehničar za robotiku

Tehničar robotike u toku četvorogodišnjeg školovanja stiče znanja iz oblasti robotike kao multidisciplinarne naučne oblasti. Osposobljen je za rad na računarima, CNC mašinama i industrijskim robotima. Robotika objedinjuje poznavanje elektronskih sistema, mehatronskih komponenti i veštačke inteligencije. Primena robota u realnom okruženju omogućava automatizaciju proizvodnje radi povećanja kvaliteta proizvoda, kraće vreme i manje troškove proizvodnje. Roboti zamenjuju ljude na opasnim radnim mestima.

Organizacija nastave

Nastava je očigledna i sprovodi se uz primenu savremenih nastavnih sredstava i učila u posebno opremnjenim kabinetima, tako da učenici po završetku školovanja bivaju osposobljeni za praktičan rad i primenu svega što su kroz školovanje naučili.

Kompetencije - znanja, veštine i umenja koje se steknu u toku školovanja

Poznavanje strukture robota i međusobne povezanosti elemenata strukture u celinu, aktivno korišćenje računara, programiranje CNC mašina, kreiranje i realizacija programa za upravljanje robotom, programiranje rada robota za određene tehnološke procese, upravljanje robotima, konstruisanje mašinskih elemenata, sklopova i podsklopova primenom računara.

Mogućnosti zapošljavanja

Nove tehnologije (CNC oprema), održavanje i reprogramiranje robotskih i CNC stanica, servis (popravka) industrijskih robota i CNC mašina. Učenici po završenoj školi nisu vezani samo za industriju, nego i za druge privredne i vanprivedne delatnosti.

Mogućnosti daljnjeg školovanja

Faкultet – mašinski, eletrotehnički, informatički, Visoкe šкole struкovnih studija.

© Tehnička škola „Ivan Sarić“, 2020
Design by Silvia Bajić