Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina

Ovaj obrazovni profil je osmišljen za usvajanje znanja i veština korišćenja računara u procesima konstruisanja i pripreme proizvodnje. To obuhvata kompjutersku grafiku, modeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija, tehnologiju, programiranje i rad na numerički upravljanim (CNC) mašinama.

Organizacija nastave

Stručna i praktična znanja su bazirana na matematici (isti program kao i u gimnaziji), mašinstvu, teoriji informatike, kao i na intenzivnom učenju stranog, prvenstveno engleskog jezika. Veliki deo nastave, a pogotovo praktičnih vežbi, odvija se u savremeno opremljenim računarskim i multimedijalnim kabinetima. Računari su umreženi i postoji stalna internet konekcija. Škola raspolaže savremenim kabinetima koji su opremljeni računarima i CNC mašinama na kojima učenici stiču znanja iz datih oblasti.

Kompetencije - znanja, veštine i umenja koje se steknu u toku školovanja

Sticanje znanja za razradu tehnoloških postupaka izrade za konvencionalne i numerički upravljane mašine alatke. Ovladavanje ručnim programiranjem za kompjuterski upravljane mašine, gde putanju alata definiše programer. Ovladavanje programiranjem kroz CAM (Computer Aided Manufacturing) softver, gde putanju alata generiše sam program. Sticanje znanja za izradu kompletne tehničko-tehnološke dokumentacije.

Mogućnosti zapošljavanja

Bavljenje razradom tehnologije i programiranjem u sopstvenom ili drugim preduzećima koji se bave poslovima proizvodnje. Baviti se konstruisanjem, modeliranjem i projektovanjem proizvoda. Programirati rad na CNC mašinama koje se već koriste u većini proizvodnih preduzeća.

Mogućnosti daljnjeg školovanja

Širok spektar fakulteta ili visokih škola za strukovne ili akademske studije.

Tabela KU

Opšteobrazovni i stručni predmeti

Naziv predmeta I razred II razred III razred IV razred
Opšteobrazovni
Srpski jezik i književnost 3 3 3 3
Strani jezik 2 2 2 2
Fizičko vaspitanje 2 2 2 2
Matematika 3 3 3 3
Računarstvo i informatika 2
Hemija 2
Fizika 2
Likovna kultura 1
Istorija 2
Geografija 2
Sociologija sa pravima građana 2
Stručni
Ekologija i zaštita životne sredine 2
Tehničko crtanje 4
Mašinski materijali 2
Merenje i kontrola kvaliteta 2
Mehanika 2
Mašinski elementi 2
Elektrotehnika i elektronika 2
Kompjuterska grafika 3
Tehnologija mašinske obrade 2
Tehnološki postupci sa kontrolom 2
Hidraulika i pneumatika 2
Modeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija 3
Tehnologija za kompjuterski upravljane mašine 4
Programiranje za kompjuterski upravljane mašine 2 7
Automatizacija proizvodnje i fleksibilni proizvodni sistemi 2 2
Projektovanje tehnoloških sistema 6 6
Praktična nastava 4 4
Preduzetništvo 2
Građansko vaspitanje/Verska nastava 1 1 1 1
© Tehnička škola „Ivan Sarić“, 2020
Design by Silvia Bajić