Bravar - zavarivač

Učenici koji budu upisali novi obrazovni smer Bravar-zavarivač nastavu će imati po dualnom sistemu, odnosno, teorijske predmete slušaće u školi, dok će praktičnu nastavu realizovati u realnom poslovnom okruženju, u firmama i preduzećima koji su partneri Škole na ovom projektu.

Organizacija nastave

Učenici tokom prve godine stiču praktična znanja u školskoj radionici, na modernim simulatorima za zavarivanje, dok u drugoj godini provode dva dana na praksi u preduzeću. U trećoj, završnoj godini, u preduzeću su tri dana nedeljno.

Kompetencije - znanja, veštine i umenja koje se steknu u toku školovanja

Po završetku školovanja bravar-zavarivač će umeti da: izrađuje delove metalnih konstrukcija mehaničkom obradom, izrađuje i montira metalne konstrukcije i procesnu opremu, kontroliše kvalitet bravarskih radova prema propisima, zavaruje postupkom elektrolučnog, elektrootpornog i gasnog zavarivanja, spaja delove mekim i tvrdim lemljenjem i lepljenjem, kontroliše kvalitet rada pri zavarivanju…

Mogućnosti zapošljavanja

U fabrikama, manjim servisnim radionicama, kao i u privatnim radionicama.

Mogućnosti daljnjeg školovanja

Oni koji posle trogodišnjeg školovanja za bravara-zavarivača budu imali želju i mogućnosti da nastave sa obrazovanjem, moći će da se dokvalifikuju za četvrti stepen, a kasnije i da upišu višu školu ili fakultet.

Tabela Bravar

Opšteobrazovni i stručni predmeti

Naziv predmeta I razred II razred III razred
Opšteobrazovni
Srpski jezik i književnost 3 2 2
Strani jezik 2 2 1
Fizičko vaspitanje 2 2 2
Matematika 2 2 1
Istorija 2
Računarstvo i informatika 2
Geografija 1
Ekologija i zaštita životne sredine 1
Sociologija sa pravima građana 1
Stručni
Tehničko crtanje 3
Mašinski materijali 2
Tehnička mehanika 2
Mašinski elementi 3
Tehnička fizika 2
Tehnologija bravarskih radova 3
Osnove bravarskih radova 6
Tehnologija metalnih konstrukcija i procesne opreme 3
Metalne konstrukcije i procesna oprema 12
Tehnologija zavarenih konstrukcija 3
Zavarene konstrukcije 18
Preduzetništvo 2
Građansko vaspitanje/Verska nastava 1 1 1
© Tehnička škola „Ivan Sarić“, 2020
Design by Silvia Bajić