Elektrotehnika - školska 2021/2022. godina

Za školsku 2021/2022. godinu planiran je upis u prvi razred:

IV stepen obrazovanja:
- elektrotehničar računara, 30 učenika na srpskom i na mađarskom nastavnom jeziku
- elektrotehničar informacionih tehnologija, 30 učenika na srpskom i na mađarskom nastavnom jeziku
- tehničar mehatronike, 30 učenika na srpskom i na mađarskom nastavnom jeziku
eltehrac

Elektrotehničar računara

infteh

Elektrotehničar informacionih tehnologija

tehmeh

Tehničar mehatronike

© Tehnička škola „Ivan Sarić“, 2021
Design by Silvia Bajić