Elektrotehnika - školska 2019/2020. godina

Za školsku 019/2020. godinu planiran je upis u prvi razred:

IV stepen obrazovanja:
- elektrotehničar računara, 30 učenika na srpskom i na mađarskom nastavnom jeziku
- elektrotehničar informacionih tehnologija, 30 učenika na srpskom i na mađarskom nastavnom jeziku
- tehničar mehatronike, 30 učenika na srpskom i na mađarskom nastavnom jeziku
- električar, 30 učenika na srpskom nastavnom jeziku
eltehrac

Elektrotehničar računara

infteh

Elektrotehničar informacionih tehnologija

tehmeh

Tehničar mehatronike

elektricar

Električar

© Tehnička škola „Ivan Sarić“, 2019
Design by Silvia Bajić