Tehničar mehatronike

Poslednjih desetak godina mehatronika se u svetu promoviše kao nova multidisciplinarna (višestruka) tehnička oblast. Prateći ove tendencije, i u srednjim školama je pokrenut pilot-program sa adekvatnim nastavnim sadržajima. Mehatronika posmatra proizvodnju u celosti, fokusirajući se pritom na fleksibilne proizvodne linije i robotiku. Potpuna automatizacija proizvodnje mehaničke prirode (manufacturing) predstavlja veliki izazov. Glavna primena je u automobilskoj industriji, proizvodnji mobilnih telefona, laptopova, ali i jednostavnijih proizvoda poput elektromotora, pumpi, kućanskih aparata. Roboti i manipulatori se najviše primenjuju za pakovanje proizvoda, poslove zavarivanja, farbanja itd. Fleksibilnost se ogleda u tome što se proizvodne linije lako preuređuju za druge potrebe i različite asortimane proizvoda, kako i zahtevu tržišta. To se postiže svestranom primenom računara koji se lako preprogramiraju, te preuređivanjem linije i primenom robotskih ruku koje su, po prirodi stvari, stvorene za izvršavanje različitih poslova.

Organizacija nastave

U našoj školi su stvoreni uslovi da đaci stiču odgovarajuća praktična znanja. U stručnim kabinetima se nalaze CNC mašine, robotska ruka, PLC uređaji (programabilni logički kontroleri), razvojni sistemi za programiranje i testiranje mikrokontrolera, senzori i izvršni organi (pogotovo u oblasti pneumatike), kao i veliki broj PC računara.

Kompetencije - znanja, veštine i umenja koje se steknu u toku školovanja

Tehničari mehatronike osposobljavaju se za projektovanje, montažu, puštanje u rad i održavanje manjih fleksibilnih proizvodnih linija koje u sastavu imaju i robotske ruke. Pored toga, stiču određene veštine u programiranju robota, upravljačkih (PLC) uređaja, mikrokontrolera i jednostavnijih programa za praćenje i upravljanje proizvodnjom (SCADA).

Mogućnosti zapošljavanja

U proizvodnim preduzećima i projektnim biroima. Sve veći broj manjih preduzeća i privatnika (radi povećanja konkurentnosti, efikasnosti i asortimana proizvoda) počeo je da investira u manje fleksibilne automatizovane proizvodne linije i robote. Takvim firmama biće neophodni mladi kadrovi koji se razumeju u nove tehnologije.

Mogućnosti daljnjeg školovanja

Ovako koncipirane osnove omogućuju uspešan nastavak školovanja na visokim školama ili fakultetima, ne samo iz oblasti mehatronike, elektrotehnike i mašinstva, nego i drugih inženjerskih disciplina.

Tabela Mehatronika

Opšteobrazovni i stručni predmeti

Naziv predmeta I razred II razred III razred IV razred
Opšteobrazovni
Srpski jezik i književnost 3 3 3 3
Strani jezik 2 2 2 2
Fizičko vaspitanje 2 2 2 2
Matematika 3 3 3 3
Računarstvo i informatika 2
Istorija 2
Likovna kultura 1
Geografija 2
Hemija 2
Biologija 2
Sociologija sa pravima građana 2
Stručni
Tehničko crtanje 2
Fizika 2
Mehanika 3
Osnove elektrotehnike 4 3
Tehnička mehanika sa mehanizmima 3
Mašinski elementi 4
Elektronika 3
Programiranje 2
Elektromašinska priprema 3 60 blok
Hidrauličke i pneumatske komponente 2
Hidraulički i pneumatski sistemi 3
Digitalna elektronika i mikrokontroleri 4
Sistemi upravljanja u mehatronici 4
Električni pogon i oprema u u mehatronici 5
Modeliranje sa analizom elemenata i mehanizama 3
Programabilni logički kontroleri 3
Mehatronski sistemi 2
Testiranje i dijagnostika mehatronskih sistema 5
Održavanje i montaža mehatronskih sistema 5
Preduzetništvo 2
Građansko vaspitanje/Verska nastava 1 1 1 1
© Tehnička škola „Ivan Sarić“, 2021
Design by Silvia Bajić