Tehničar drumskog saobraćaja

Cilj ovog smera je organizacija prevoza putnika i robe, regulisanje i bezbednost u drumskom saobraćaju, stacionarni saobraćaj, održavanje vozila, poznavanje motornih vozila, rešavanje problema u saobraćaju, činioci u oblasti saobraćajne psihologije kao prevencija od udesa, itd. Obavezna je obuka vožnje za B kategoriju.

Organizacija nastave

Nastava se obavlja u učionici ili školskoj radionici, u zavisnosti od toga koja se nastavna tema obrađuje. Organizuju se i posete transportnim preduzećima, robno-transportnim centrima, auto-servisima, tehničkim pregledima, auto-bazama i auto-stanicama. U III razredu se vrši obavezna obuka i polaganje vozačkog ispita za B kategoriju motornih vozila.

Kompetencije - znanja, veštine i umenja koje se steknu u toku školovanja

Upravljati motornim vozilima B kategorije, praviti red vožnje autobusa, organizovati prevoz putnika i robe, vršiti tehnički pregled vozila, voditi dokumentaciju o pregledu…

Mogućnosti zapošljavanja

Tehničari drumskog saobraćaja mogu da se zaposle u preduzećima koja se bave uslugama prevoza putnika i robe, na autobuskim stanicama, drumsko-teretnim terminalima, robno-transportnim centrima, špediterskim organizacijama, u saobraćajnoj policiji, na tehničkim pregledima vozila i sl. Mogu otvoriti i sopstveno preduzeće sa pomenutim delatnostima.

Mogućnosti daljnjeg školovanja

Po završetku srednje škole obrazovanje je moguće nastaviti na saobraćajnom fakultetu ili nekom od tehničkih fakulteta, kao i na fakultetima drugih profila. Takođe, po završetku četvrtog stepena možete nastaviti sa specijalizacijom ( V stepen ) – doškolovanje za instruktore vožnje i za različita druga specijalistička zvanja.

© Tehnička škola „Ivan Sarić“, 2020
Design by Silvia Bajić