Vozač motornih vozila

Cilj ovog smera je da se učenici nauče da upravljaju motornim vozilom B i C kategorije, da otklanjaju kvarove na vozilu, da vode dokumentaciju o prevozu tereta, kao i o organizaciji prevoza putnika i robe.

Organizacija nastave

Nastava se obavlja u učionici ili školskoj radionici, u zavisnosti od toga koja se nastavna tema obrađuje. Organizuju se i posete transportnim preduzećima, robno-transportnim centrima, auto-servisima, tehničkim pregledima, auto-bazama i auto-stanicama. U III razredu se vrši obavezna obuka i polaganje vozačkog ispita za C kategoriju teretnih motornih vozila.

Kompetencije - znanja, veštine i umenja koje se steknu u toku školovanja

Upravljati motornim vozilima B i C kategorije, organizovati prevoz putnika i robe, vršiti tehnički pregled vozila, voditi dokumentaciju o pregledu.

Mogućnosti zapošljavanja

Vozači motornih vozila mogu da se zaposle u preduzećima kao vozači, ili samostalno, kao preduzetnici-autoprevoznici, na drumsko-teretnim terminalima, na tehničkim pregledima i sl.

Završni ispit

Na završnom ispitu proverava se osposobljenost učenika za praktično izvođenje poslova obuhvaćenih obrazovnim profilom.

© Tehnička škola „Ivan Sarić“, 2020
Design by Silvia Bajić